Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за yoganaya.net и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. По-долу може да добиете представа относно спазването на новия регламент за личните данни:

Отговорник за личните данни:
Наименование на ДОСТАВЧИКА: Конто Консулт 90 ЕООД ЕИК 202275723 ;
Седалище и адрес на управление: гр. София ул. Кумата 75 ет.1
Данни за кореспонденция: studio@yoganaya.net

Данните, които събираме от посетителите и клиентите на
yoganaya.net, се съхраняват в рамките на България. Достъп до данните има само компанията Конто Консулт 90 ЕООД чрез нейните служители. Информация на трети страни се споделя, само за нуждите от предоставяне на нашите услуги.

Всеки клиент на сайта yoganaya.net има следните права:
– право на достъп
Имате право да поискате информация относно личните данни, които съхраняваме за Вас.
– право на поносимост
Имате право да получите копие на информация, която съхраняваме за Вас.
– право на коригиране
Имате право да коригирате своите лични данни, в случай че имате регистрирна профил. Ако се затруднявате, винаги може да се обърнете към нас за нанасяне на нужната корекция.
– право на изтриване
Имате право да заличите профила си, стига това да не противоречи на законови и счетоводни правила.
– право за възражение
Може да проявите възражение от получаването на маркетингови съобщения и да се отпишете от имейл бюлетина на магазина.

Определихме отговорник по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по коректен и законен начин. Във всеки един момент може да се свържете с него на имейл studio@yoganaya.net и да проявите своето право!

Ако смятате, че yoganaya.net обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.


Какви данни събираме при поръчка от yoganaya.net ?
Ще обработваме следните лични данни:

-информация за контакт – име, адрес, имейл и телефонен номер;

-информация и история на плащанията;

-информация за поръчките.

Ако имате профил в yoganaya.net, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

-номер на профил;

-история на пазаруването.

Вашите данни ще се съхраняват докато сте активен клиент.

Личните данни, предоставяни от клиентите, се използват с цел обслужване на клиента, а именно: 

-Уточнения по поръчки и записани курсове или занятия.

-Потвърждаване на поръчки и/или потвърждение за присъствие в курс (при необходимост).

-Изпълнение на поръчки.

-Обработка на рекламации.

-При необходимост от предоставяне на информация на клиента по повод поръчка, занятие или отправена рекламация.

-Информиране за възникнали промени в изпълнението на поръчки или действия по рекламации.

-Предоставяне на награди, спечелени от игри и промоции.

Данните, предоставени от клиентите, не се използват за рекламни цели на yoganaya.net , освен ако клиент изрично не е пожелал това. Желанието за използване на данните с рекламана цел подлежи на промяна във всеки един момент при желание от страна на клиента.

Какви данни събираме за маркетинг цели?
Ще обработваме следните лични данни:

-информация за контакт: -имейл адрес, телефонен номер, населено място, IP адрес;

-история на пазаруването;

-навигация в сайта и кликване на определени места – категории, продукти.

Обработването на Вашите лични данни се извършва чрез Вашето съгласие за получаване на рекламна и маркетингова информация.
Вашите данни се съхраняват, докато не оттеглите сами съгласието си. Ще се считате за неактивен клиент, ако не отворите нито веднъж пощата си в рамките на 3 месеца.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Информацията за клиентите се предоставя само и единствено на партньорски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите от процеса на обслужване на клиентите и изпълнение на поръчките.

На партньорски фирми (куриерски служби и др.) се предоставя единствено частта от информацията за клиентите, непосредствено необходима за извършване на съответната дейност по обслужването им и изпълнение на поръчките.


ПРОМЯНА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
Клиентите имат възможност да променят подадените данни директно чрез своя акаунт на интернет страницата, намираща се на адрес: yoganaya.net , или чрез имейл до studio@yoganaya.net.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Информацията, подадена от клиентите, е защитена съгласно Закона за защита на личните данни, и се обработва в съответствие с неговите разпоредби, както и с всички други разпоредби на Българското и Европейско законодателство. yoganaya.net предприема всички необходими действия и мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиенти.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ” (COOKIES) 

yoganaya.net използва „Бисквитки” (Cookies) чрез yoganaya.net. Те представляват съхранявана на компютъра на Потребителя информация за взаимодействието му с Онлайн портала. Информацията от „Бисквитките” (Cookies) се използва с цел да се предостави съдържание, отговарящо най-точно на интересите на Потребителя. Всеки Потребител е в правото си да забрани използването на „Бисквитки” (Cookies), чрез промяна на съответните настройки на използвания браузър. При забранено използване на „Бисквитки” (Cookies) е възможно yoganaya.net , както и други онлайн приложения, да не работят както трябва.

ПРОМЯНА В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

yoganaya.net има право да променя и допълва условията в Декларацията за поверителност. Всяка промяна или допълнение влизат в сила от момента на публикуването им.