Практики

Едно медитативно средство за откриване на дисфункционално възприятие и когниция, както и за преодоляване на него, за да се освободи страдание, намери вътрешен мир и спасение.